Language of document :

2020 m. lapkričio 17 d. Tribunalul Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Happy Education SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Byla C-612/20)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Happy Education SRL

Atsakovės: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 132 straipsnio 1 dalies i punktas, 133 straipsnis ir 134 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad švietimo paslaugas, kaip antai numatytąsias nacionalinėje programoje „Școala după școală“ [„Mokykla po mokyklos“], gali apimti sąvoka „su mokykliniu švietimu glaudžiai susijusios paslaugos“, jeigu jas tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, teikia privatus subjektas komerciniais tikslais ir nesudaręs bendradarbiavimo sutarties su švietimo įstaiga?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas: ar pareiškėja gali būti pripažinta „organizacija, turinčia tokią paskirtį“, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 132 straipsnio 1 dalies i punktą, pagal nacionalinės teisės nuostatas, susijusias su leidimais veiklai, kurią Oficiul Național al Registrului Comerțului (Nacionalinė komercinio registro tarnyba) identifikuoja taikydama kodą CAEN 8559 – „Kitos mokymo formos (niekur kitur nepriskirtos)“, taip pat atsižvelgiant į edukacinės veiklos „mokykla po mokyklos“, kuria siekiama užkirsti kelią mokyklos metimui ir ankstyvam mokyklos metimui, pagerinti mokymosi rezultatus, pasivyti mokyklinę programą, mokyti pagreitintai, ugdyti asmenybę ir skatinti socialinę sanglaudą, naudingumą visuomenei?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.