Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) 11. veebruaril 2021 – WY

(kohtuasi C-85/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: WY

Vastustaja: Steiermärkische Landesregierung

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et seda tuleb juhul, kui riigisisene õigus näeb ette kodakondsuse kaotuse ex lege ja seejärel liidu kodaniku staatuse kaotuse, Euroopa Kohtu 12. märtsi 2019. aasta otsuses Tjebbes jt (C-221/17)1 välja töötatud põhimõtete alusel toimuval üksikjuhtumi proportsionaalsuse hindamisel arvesse võtta ja see võib kujutada endast kodakondsuse kaotuse takistust, kui kodaniku varasem kodakondsus on kodakondsuse taastamise taotluse alusel taastatud ning oht kaotada liidu kodaniku staatus toob kaasa tõsiseid tagajärgi tema pere- ja tööelule?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.