Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 8 Φεβρουαρίου 2021 – Wacker Chemie AG κατά Bundesrepublik Deutschland

(Υπόθεση C-76/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Berlin

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Wacker Chemie AG

Καθής: Bundesrepublik Deutschland

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει ο ορισμός της επεκτάσεως της παραγωγικής ικανότητας στις κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου1 (στο εξής: κατευθυντήριες γραμμές ΣΕΔΕ), κατά τον οποίο η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργεί με παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 10 % υψηλότερη από την αρχική εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα της εγκαταστάσεως πριν από τη μεταβολή, τούτο δε προκύπτει από επένδυση υλικού κεφαλαίου (ή από μια σειρά επαυξητικών επενδύσεων υλικού κεφαλαίου) την έννοια

α)    ότι κρίσιμη είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της επενδύσεως υλικού κεφαλαίου και της επεκτάσεως της τεχνικώς και νομικώς μέγιστης δυνατής παραγωγικής ικανότητας ή

β)    ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχεία θ΄ και ιβ΄, της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ2 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, κρίσιμη είναι η σύγκριση με τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων μηνιαίων όγκων παραγωγής κατά το πρώτο εξάμηνο μετά από τις αλλαγές στη λειτουργία;

Στην περίπτωση που ισχύει το υπό στοιχείο β΄ σκέλος του πρώτου ερωτήματος: Έχει το άρθρο 3, στοιχείο θ΄, της αποφάσεως 2011/278, την έννοια ότι δεν είναι κρίσιμο το μέγεθος της επεκτάσεως της τεχνικώς και νομικώς μέγιστης δυνατής παραγωγικής ικανότητας, αλλά μόνον οι μέσες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο ιβ΄, της αποφάσεως 2011/278, ανεξάρτητα από το εάν και σε ποια έκταση αυτές προκύπτουν από την πραγματοποιηθείσα υλική μεταβολή ή από αυξημένη χρήση της παραγωγικής ικανότητας;

Πρέπει η έννοια της αρχικής εγκαταστημένης παραγωγικής ικανότητας στο παράρτημα Ι των κατευθυντηρίων γραμμών ΣΕΔΕ να ερμηνεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της αποφάσεως 2011/278;

Έχει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων κατά κοινοποιηθέντος καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων την έννοια ότι

α)    με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται συνολικά η συμβατότητα του εθνικού καθεστώτος με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, ακόμη και σε σχέση με περαιτέρω παραπομπές που περιλαμβάνονται στο εθνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων σε άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου ή

β)    ότι το εθνικό καθεστώς ενισχύσεων και οι λοιπές διατάξεις του εθνικού δικαίου πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να είναι κατ’ αποτέλεσμα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις;

Στην περίπτωση που ισχύει το υπό στοιχείο α΄ σκέλος του τέταρτου ερωτήματος: Έχει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων κατά κοινοποιηθέντος καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων δεσμευτική ισχύ για το εθνικό δικαστήριο όσον αφορά τη διαπιστωθείσα συμβατότητα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις;

Δεσμεύουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις το κράτος μέλος κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων για τον λόγο ότι η Επιτροπή τις έχει λάβει υπόψη της σε απόφαση για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων κατά κοινοποιηθέντος καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων και έχει ελέγξει τη συμβατότητα των κοινοποιηθεισών ενισχύσεων βάσει των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών;

Έχει το άρθρο 10α, παράγραφος 6, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ3 , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/410, το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν χρηματοδοτικά μέτρα για την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 σημασία για την ερμηνεία του σημείου 5 των κατευθυντήριων γραμμών ΣΕΔΕ, κατά το οποίο οι ενισχύσεις πρέπει να περιορίζoνται στο ελάχιστο που απαιτείται για την επίτευξη της επιδιωκόμενης προστασίας του περιβάλλοντος;

____________

1     Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 (ΕΕ 2012, C 158, σ. 4).

2     Απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 2011, L 130, σ. 1).

3     Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2003, L 275, σ. 32).