Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2021. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Italy Emergenza Cooperativa Sociale kontra Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(C-214/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Alperes: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Beavatkozó fél: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2014/24/EU irányelv1 10. cikkének h) pontjával – és ezzel együtt az irányelv (28) preambulumbekezdésével – az a nemzeti jogszabály, amely előírja, hogy a rendkívüli sürgősségi és sürgősségi egészségügyi szállítási szolgáltatások megállapodással elsősorban önkéntes egyesületek javára ítélhetők oda – feltéve, hogy a harmadik szektor egységes országos nyilvántartásában legalább hat hónapja szerepelnek, valamint az egyesületi hálózathoz csatlakoztak, és (amennyiben létezik ilyen) a vonatkozó tartományi szabályozás értelmében vett akkreditációval rendelkeznek, amennyiben a közvetlen odaítélés garantálja a szolgáltatás nyújtását egy olyan rendszer keretében, amely hatékonyan járul hozzá valamely társadalmi célhoz, és szolidaritási célkitűzéseket követ gazdaságilag hatékony és megfelelő körülmények között, tiszteletben tartva az átláthatóság és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét – anélkül, hogy a lehetséges nyertes ajánlattevők más nonprofit szervezeteket és konkrétabban a szociális szövetkezeteket mint nonprofit vállalkozásokat is magukban foglalnák, beleértve azokat a szociális szövetkezeteket is, amelyek a közérdekű tevékenységekkel kapcsolatos nyereség tagok részére történő kiosztását kezelik, a 2017. évi 112. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 3. cikkének (2-bis) bekezdése szerint?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.).