Language of document :

Az Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Cseh Köztársaság) által 2021. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RegioJet a. s. kontra České dráhy a.s.

(C-104/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Az alapeljárás felei

Felperes: RegioJet a. s.

Alperes: České dráhy a.s.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2012/34 irányelv1 3. cikkének 11. [pontja] értelmében vett kiszolgáló létesítménynek minősülnek-e azok a tájékoztató eszközök, amelyek az utasok részére nyomtatott formában tartalmaznak információt, és amelyek vasútállomások területén találhatók?

Kötelezi-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikke szerint a 2012/34 irányelv a České dráhy a. s.-t mint a tág értelemben vett államot? Hivatkozhatnak-e magánszemélyek a České dráhy a. s.-szal szemben a nemzeti jogba más módon átültetett vagy át nem ültetett irányelv közvetlen hatályára?

____________

1 Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012. L 343., 32. o.; helyesbítés: HL 2015. L 67., 32. o.).