Language of document :

27. mail 2011 esitatud hagi - ZZ versus FRONTEX

(kohtuasi F-61/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega tühistati varasem otsus pikendada hageja töölepingut, ja nõue tühistada mõned osad ajavahemikku 2006. aasta augustist kuni 2009. aasta detsembrini puudutavatest hindamisaruannetest.

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada 24. jaanuari 2011. aasta otsus, mida on kinnitatud FRONTEX-i tegevdirektori 25. jaanuari 2011. aasta e-kirja, 28. märtsi 2011. aasta otsuse ja 4. mai 2011. aasta kirjaga;

tühistada 2009. aasta hindamine osas, milles see sisaldab aruande kinnitaja 30. oktoobri 2009. aasta lahknevaid märkusi;

tühistada 2010.aasta FRONTEX-i iga-aastase hindamisaruande vorm A kuupäevaga 21. juuni 2010 osas, milles see sisaldab aruande kinnitaja 20. juuni 2010. aasta lahknevaid märkusi;

mõista kohtukulud välja FRONTEX-ilt.

____________