Language of document :

Tožba, vložena 27. maja 2011 - ZZ proti FRONTEX

(Zadeva F-61/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o preklicu prejšnje odločbe o podaljšanju pogodbe o zaposlitvi in razglasitev ničnosti nekaterih delov ocenjevalnih poročil za obdobje od avgusta 2006 do decembra 2009.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence Evropske unije predlaga, naj:

-    razglasi za nično odločbo z dne 24. januarja 2011, ki je bila potrjena z elektronsko pošto z dne 25. januarja 2011, z odločbo z dne 28. marca 2011 in s pismom izvršnega direktorja FRONTEX z dne 4. maja 2011;

-    razglasi za nično ocenjevalno poročilo za leto 2009 v delu, v katerem vsebuje nasprotne navedbe drugopodpisanega uradnika z 30. oktobra 2009;

-    razglasi za ničen obrazec A letnega ocenjevalenega poročila FRONTEX 2010 z dne 21. junija 2010 v delu, v katerem vsebuje nasprotne navedbe drugopodpisanega uradnika z 20. junija 2010;

-    FRONTEX naloži plačilo stroškov.

____________