Language of document :

Kanne 1.6.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-63/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz,)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla on päätetty olla uudistamatta kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimusta

Vaatimukset

OLAFin pääjohtajan sopimuksen tekemiseen valtuutetun viranomaisen asemassa 12.8.2010 tekemä implisiittinen päätös, jolla on päätetty olla uudistamatta kantajan väliaikaisen toimihenkilön sopimusta, sellaisena kuin tämä päätös ilmenee muuan muassa siitä, että kantajan hänelle 12.4.2011 lähettämään pyyntöön ei ole vastattu, on kumottava

Sopimuksen tekemiseen valtuutetun viranomaisen 22.2.2011 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla tekemä valitus, on tarvittaessa kumottava

kantaja on tämän seurauksena otettava takaisin niihin tehtäviin, joita hän hoiti OLAFissa, pidentämällä hänen sopimustaan henkilöstösääntöjen vaatimusten mukaisesti

toissijaisesti ja siinä tapauksessa, ettei edellä esitettyä vaatimusta tehtäviin takaisin ottamisesta hyväksytä, vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan kärsimä aineellinen vahinko, jonka määräksi on alustavasti ja oikeuden ja kohtuuden mukaan arvioitu väliaikaisena toimihenkilönä OLAFissa saadun palkan ja sen palkan, jota hänelle maksetaan hänen nykyisessä toimessaan, välinen erotus (eli noin 3 000 euroa kuukaudessa), vähintään hänen alkuperäisen sopimuksensa kestoa vastaavalta ajalta (4 vuotta) ja tämän jälkeiseltä ajalta, jos oletetaan, että kyseinen sopimus olisi uudistettu kolmannen kerran, minkä perusteella hänellä olisi oikeus toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen

vastaaja on joka tapauksessa velvoitettava suorittamaan henkisestä kärsimyksestä korvaus, jonka määräksi on alustavasti ja oikeuden ja kohtuuden mukaan arvioitu 5 000 euroa, laillisine viivästyskorkoineen tuomion antamispäivästä lukien

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________