Language of document :

2011 m. birželio 1 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-63/11)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, A. Blot ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Implicitinio sprendimo nepratęsti ieškovo laikinojo tarnautojo sutarties panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. rugpjūčio 12 d. OALF generalinio direktoriaus kaip Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos (STSĮT) priimtą sprendimą nepratęsti ieškovo tarnybos sutarties tiek, kiek, jis, be kita ko, numanomas dėl to, kad ieškovas negavo atsakymo į 2011 m. balandžio 12 d. pateiktą prašymą.

Prireikus panaikinti STSĮT 2011 m. vasario 22 d. priimtą sprendimą atmesti ieškovo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktą skundą.

Po to grąžinti ieškovą į pareigas, kurias jis užėmė OLAF pratęsiant tarnybos sutartį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų reikalavimus.

Nepatenkinus šių reikalavimų ir tuo atveju, jeigu būtų nepatenkintas pirmiau suformuluotas reikalavimas grąžinti į pareigas, priteisti iš atsakovės ieškovo patirtos turtinės žalos atlyginimą, kurį preliminariai ex aequo et bono sudaro jo kaip OLAF laikinojo tarnautojo darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio, kurį jis gauna šiuo metu užimamose pareigose (maždaug 3 000 eurų per mėnesį), skirtumas, mokėtiną bent laikotarpį, netrumpesnį už jo pirmosios tarnybos sutarties terminą (4 metai) ir, darant prielaidą, kad ši sutartis bus pratęsta trečią kartą, suteikti jam teisę į neterminuotą tarnybos sutartį.

Bet kuriuo atveju priteisti iš atsakovės preliminariai ex aequo et bono nustatytą 5 000 eurų sumą, skirtą atlyginti moralinę žalą, bei sprendimo, kuris bus priimtas, priėmimo dieną galiojančio dydžio delspinigius.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________