Language of document :

Kanne 25.5.2011 - ZZ v. EKP

(Asia F-60/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EKP:n sen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistettiin EKP:n aikaisempi päätös, jolla kantaja pidätettiin virantoimituksesta 5.8.2010 lukien, ja vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa EKP:n 23.11.2010 tekemän päätöksen, jolla vahvistettiin 4.8.2010 tehty päätös, jolla kantaja pidätettiin virantoimituksesta, ja tarvittaessa kumoaa 15.3.2011 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin erityinen valitus

tämän seurauksena määrää, että kantajalle palautetaan täysimääräisesti hänen toimensa, ja tekee tämän riittävällä tavalla julkisesti, jotta hänen maineensa palautetaan

joka tapauksessa velvoittaa EKP:n korvaamaan kantajalle aiheutuneen henkisen kärsimyksen, josta kohtuulliseksi korvaukseksi on arvioitu 20 000 euroa

velvoittaa EKP:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________