Language of document :

Rikors ippreżentat fil-25 ta' Mejju 2011 - ZZ vs BĊE

(Kawża F-60/11)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: L. Levi u M. Vandenbussche, avukati)

Konvenut: Bank Ċentrali Ewropew

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-BĊE li tikkonferma d-deċiżjoni preċedenti tiegħu dwar is-sospensjoni tar-rikorrent b'effett mill-5 ta' Awwissu 2010 u talba għad-danni.

Talbiet tar-rikorrent

Ir-rikorrent jitlob lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jogħġbu:

jannulla d-deċiżjoni tal-BĊE tat-23 ta' Novembru 2010 li tikkonferma d-deċiżjoni tal-4 ta' Awwissu 2010 dwar is-sospensjoni tar-rikorrent u, jekk ikun neċessarju, id-deċiżjoni tal-15 ta' Marzu 2011 li tiċħad l-appell speċjali;

konsegwentement, jordna l-integrazzjoni sħiħa mill-ġdid tar-rikorrent fil-funzjonijiet tiegħu permezz ta' reklamar xieraq sabiex jiġi stabbilit mill-ġdid l-unur tiegħu;

fi kwalunkwe każ, tordna li jingħata kumpens għad-dannu morali subit mir-rikorrent evalwat ex aequo et bono għal EUR 20 000.00;

tikkundanna lill-BĊE għall-ispejjeż.

____________