Language of document :

Talan väckt den 25 maj 2011 - ZZ mot ECB

(Mål F-60/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av ECB:s beslut att bekräfta dess tidigare beslut att stänga av sökanden från den 5 augusti 2010 samt begäran om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara ECB:s beslut av den 23 november 2010 att bekräfta beslutet av den 4 augusti 2010 att stänga av sökanden och, om nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 15 mars 2011 att avslå det särskilda överklagandet,

följaktligen fullt ut återinsätta sökanden i tjänsten med lämpliga offentliggöranden för att återställa hans goda rykte,

i alla händelser förplikta ECB att ersätta sökanden för den ideella skada han lidit med ett belopp som skäligen kan uppskattas till 20 000 euro, och

förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.

____________