Language of document :

Acțiune introdusă la 23 mai 2011 - ZZ și alții/BEI

(Cauza F-58/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: B. Cortese, C. Cortese și F. Spitaleri, avocați)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor BEI de majorare a cotizațiilor reclamanților la sistemul de pensii, precum și repararea prejudiciului moral suferit de reclamanți

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor Băncii Europene de Investiții referitoare la fișa de salariu a reclamanților pentru luna februarie 2011, care măresc cotizația reclamanților la sistemul de pensii, prin intermediul măririi, pe de o parte, a bazei de calcul (salariul supus reținerilor) a cotizației respective, precum și, pe de altă parte, a coeficientului de calcul exprimat în procente din respectivul salariu supus reținerilor;

obligarea Băncii la plata simbolică a unui euro cu titlu de reparație a prejudiciului moral suferit de reclamanți;

obligarea Băncii Europene de Investiții la plata cheltuielilor de judecată.

____________