Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 23. oktobra rīkojums – Possanzini/Frontex

(lieta F-61/11) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Procedūra saistībā ar pagaidu darbinieka līguma pagarināšanu – Novērtētāja negatīvā atzinuma attiecībā uz [līguma] pagarināšanu paziņošana darbiniekam – Nelabvēlīgs akts – Neesamība – Prasība atcelt nelabvēlīgos novērojumus par darba izpildi, kuri ir ietverti ikgadējos novērtējuma ziņojumos – Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniele Possanzini (Varšava, Polija) (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) (pārstāvji – S. Vuorensola un H. Caniard, D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)PriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt lēmumu, ar kuru atceļ lēmumu par prasītāja pagaidu darbinieka līguma pagarināšanu un daļu no viņa novērtējuma ziņojumiem par laika posmu no 2006. gada augusta līdz 2009. gada decembrimRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;D. Possanzini sedz savus un atlīdzina Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām tiesāšanās izdevumus.