Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 23 oktober 2012 – Possanzini / Frontex

(Zaak F-61/11)1

(Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Procedure betreffende verlenging van overeenkomst van tijdelijk functionaris – Mededeling aan functionaris van negatief advies van beoordelaar over verlenging – Bezwarend besluit – Geen – Verzoek om nietigverklaring van ongunstige opmerkingen over prestaties in jaarlijkse beoordelingsrapporten – Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniele Possanzini (Warschau, Polen) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (vertegenwoordigers: S. Vuorensola en H. Caniard, gemachtigden, D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot intrekking van het besluit om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris te verlengen en van een deel van zijn beoordelingsrapporten over de periode van augustus 2006 tot en met december 2009

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Possanzini draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie.

____________

____________

1 PB C 226 van 30/07/2011, blz. 32.