Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 23 octombrie 2012 – Possanzini/Frontex

(Cauza F-61/11)1

(Funcție publică – Agent temporar – Procedură privind reînnoirea unui contract de agent temporar – Comunicare către agent a avizului negativ al evaluatorului cu privire la reînnoire – Act care lezează – Absență – Cerere de anulare a observațiilor defavorabile cu privire la performanță care figurează în rapoartele anuale de evaluare – Acțiune vădit inadmisibilă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Daniele Possanzini (Varșovia, Polonia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe (Frontex) (reprezentanți: S. Vuorensola și H. Caniard, agenți, D. Waelbroeck și A. Duron, avocați)ObiectulFuncție publică – Cerere de anulare a deciziei de revocare a deciziei de reînnoire a contractului de agent temporar al reclamantului și a unei părți a rapoartelor sale de evaluare pentru perioada cuprinsă între august 2006 și decembrie 2009DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Possanzini suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene.