Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.11.2012 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-41/06 RENV)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Asian palauttaminen yleiseen tuomioistuimeen ratkaisun kumoamisen jälkeen - Pätemättömyys - Työkyvyttömyydestä johtuva eläkkeellepano - Työkyvyttömyyskomission kokoonpano - Sääntöjenmukaisuus - Edellytykset)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Asian palauttaminen ratkaisun kumoamisen jälkeen - Henkilöstö - Yhtäältä komission tekemän kantajan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämistä koskevan päätöksen kumoaminen ja kyseiseen päätökseen liittyvien päätösten kumoaminen, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle asioissa F-41/06, F-41/06 RENV ja T-20/09 P aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 54.