Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 6. novembra spriedums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-41/09 RENV) 

Civildienests - Ierēdņi - Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas - Invaliditāte - Pensionēšanās invaliditātes dēļ - Invaliditātes komisijas sastāvs - Likumība - Nosacījumi

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Lietas nodošana atpakaļ pēc nolēmuma atcelšanas - Civildienests - Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar ko prasītāju pensionē invaliditātes dēļ, kā arī virkni aktus, kas saistīti ar šo lēmumu, un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanas izdevumus lietās F-41/06, F-41/06 RENV un T-20/09 P.

____________

1 - OV C 131, 03.06.2006., 54. lpp.