Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 6 noiembrie 2012 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-41/06 RENV)

(Funcție publică - Funcționari - Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare - Invaliditate - Pensionare din motiv de invaliditate - Compunerea comisiei pentru invaliditate - Legalitate - Condiții)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall şi C. Berardis-Kayser, agenţi, asistaţi de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Trimitere spre rejudecare după anulare - Funcție publică - Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei de pensionare a reclamantului din motiv de invaliditate, precum și a unei serii de acte conexe deciziei menționate și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană în cauzele F-41/06, F-41/06 RENV și T-20/09 P.

____________

1 - JO C 131, 3.6.2006, p. 54.