Language of document :

2006. április 13-án benyújtott kereset - Sundholm kontra Bizottság

(F-42/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Asa Sundholm (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat 43. cikke általános végrehajtási rendelkezéseiről szóló, 2003. március 3-i bizottsági határozat a 12. cikkének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2004. január 1-jétől 2004. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli értékelése megállapításáról szóló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az eljárásnak ebben a szakaszában nem vagyoni kár megtérítése címén 1 euró megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A keresetének alátámasztására a felperes először előterjeszti, hogy az általános végrehajtási rendelkezések módosítása veszélyezteti a jogbiztonság és a tisztviselők szakmai előmenetelhez való jogának elvét, mivel az érdemek elismerésének szabályai megváltoztak az értékelési időszak során.

A felperes hivatkozik továbbá az általános végrehajtási rendelkezések és az indokolási kötelezettségek megsértésére. Közelebbről, a felperes feladatainak megváltozása és az értékelési célok és szempontok pontos és végleges meghatározásának hiánya ellenére, a 2003. évi szakmai előmeneteli értékelésének megjegyzéseit átmásolták a 2004. évi szakmai előmeneteli értékelésébe az általános végrehajtási rendelkezésekben a megújításra előírt feltételek betartása nélkül.

Végül a felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozat nyilvánvaló értékelési hibát tartalmaz, továbbá a megjegyzések és az adott osztályzatok nincsenek összhangban.

____________