Language of document :

2006 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Talvela prieš Komisiją

(Byla F-43/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Tuomo Talvela (Oslas, Norvegija), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

1.    Panaikinti 2004 m. sausio 1 d. - 2004 m. gruodžio 31 d. laikotarpio ieškovo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą (REC) bei 2005 m. rugpjūčio 31 d. vertintojo apeliacinėje procedūroje sprendimą galutinai patvirtinantį REC.

2.    Panaikinti numanomą sprendimą atmesti 2005 m. vasario 25 d. ieškovo prašymą bei visus paskesnius ir (arba) susijusius su šiuo sprendimu aktus.

3.    Panaikinti 2006 m. sausio 13 d. gautą 2006 m. sausio 11 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti 2005 m. rugsėjo 23 d. pateiktą ieškovo skundą, kuriuo siekiama panaikinti ginčijamus sprendimus.

4.    Priteisti moralinės ir materialinės bei patirtos dėl kenkimo karjerai žalos atlyginimą, įvertintą ex aequo et bono 4 000 EUR, paliekant galimybę šią sumą pakeisti nagrinėjant bylą.

5.    Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmiausia ieškovas nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antrosios pastraipos, 26 ir 43 straipsnių pažeidimą bei 2004 m. kovo 3 d. atsakovės priimtų bendrųjų 43 straipsnio įgyvendinimo nuostatų, specialių taisyklių taikomų išorės tarnybų darbuotojams bei vertinimo gairių pažeidimą.

Be to, jis tvirtina, kad atsakovė pažeidė 2004 m. balandžio 28 d. jos priimtas bendrąsias įgyvendinimo nuostatas dėl administracinių tyrimų ir drausminių procedūrų taisyklių.

Taip pat jis nurodo esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimą, bendrųjų teisės principų pažeidimą, būtent teisės į gynybą, gero administravimo principo ir rūpinimosi pareigūnais pareigą, vienodo požiūrio principą bei principų, nustatančių Paskyrimų tarnybos pareigą priimti sprendimą remiantis tik teisėtais pagrindais, tai yra tinkamais, o ne grindžiamais akivaizdžiomis teisės ir fakto vertinimo klaidomis, pažeidimą.

Galiausiai ieškovas tvirtina, kad priimdama vertinimo ataskaitą už 2004 m. nurodytomis sąlygomis, Paskyrimų tarnyba akivaizdžiai klaidingai taikė ir aiškino Pareigūnų tarnybos nuostatus ir pirmiau minėtus principus. Jos sprendimas rėmėsi netiksliais pagrindais tiek faktiniu, tiek teisiniu požiūriu. Todėl ieškovo administracinė padėtis tapo diskriminacinė ir neatitinkanti jo teisėtų lūkesčių ir interesų.

____________