Language of document :

Tožba, vložena 25. aprila 2006 - Martin Avendano in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-45/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeče stranka: Martin Avendano in drugi (zastopnika: S. Rodrigues in A. Jaume, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o zavrnitvi vpisa na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2005 napredujejo v naziv A*10 in B*10, kot to implicitno izhaja iz upravnega obvestila št. 85-2005 z dne 23. novembra 2005;

OPI naj se navede posledice razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb, in predvsem ponovna uvrstitev tožečih strank v nazive, in sicer - odvisno od primera - v naziv A*10 z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2005, ali v naziv B*10 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2005;

podredno, po eni strani, naj se toženi stranki naloži, da se tožečim strankam prizna, da lahko ob svojem prihodnjem napredovanju napredujejo v naziv A*10 oziroma v naziv B*10, in, po drugi strani, naj se toženi stranki naloži povračilo škode, ki je tožečim strankam nastala zaradi nenapredovanja v naziv - odvisno od primera - A*10 od 1. marca 2005 oziroma v naziv B*10 od 1. januarja 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke so nekdanji uradniki nazivov A7 oziroma B2. Z začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov je bil na podlagi člena 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom njihov naziv spremenjen v naziv A*8 oziroma B*8. Zatrjujejo, da se je njihova kariera upočasnila, ker novi sistem uvrščanja določa vzpostavitev dodatnih nazivov A*9 in B*9 med nekdanja razreda A7 (postal A*8) in A6 (postal A*10) in med nekdanja razreda B2 (postal B*8) in B1 (postal B*10).

Tožeče stranke v podporo svojim tožbam zatrjujejo nezakonitost uporabe člena 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom zanje, ne da bi bil predviden poseben ukrep za povrnitev škode, nastale glede kariere. Ta ugovor nezakonitosti temelji najprej na kršitvi načela enakovrednosti med nekdanjim in novim kariernim sistemom - načelom, ki ga določa člen 6 Kadrovskih predpisov. Ob uporabi tega načela bi OPI moral tožeče stranke uvrstiti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2005 napredujejo v naziv A*10 in B*10.

Tožeče stranke prav tako menijo, da so bile žrtve kršitve načela enakega obravnavanja uradnikov glede na svoje kolege nazivov A7 in B2, ki so napredovali pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov.

Tožeče stranke nazadnje zatrjujejo, po eni strani, kršitev legitimnega pričakovanja, ki sta ga jim ustvarila Svet in Komisija glede dejstva, da novi karierni sistem ne bo poslabšal njihovih delovnih pogojev, in, po drugi strani, kršitev pridobljenih pravic in zlorabo pooblastil.

____________