Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2007 - Sundholm v. Komise

(Věc F-42/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2004 - Cíle a hodnotící kritéria - Náhrada škody)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Asa Sundholm (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobkyně za hodnotící období 2004 a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Zpráva o vývoji služebního postupu A. Sundholm za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 se zrušuje.

Zbývající část žaloby se zamítá.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 131, 3.6.2006, s. 54.