Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. december 13-i ítélete - Sundholm kontra Bizottság

(F-42/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - A 2004. évre vonatkozó értékelési eljárás - Értékelési célok és szempontok - Kártérítés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Asa Sundholm (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2004-es értékelési időszakban a felperes szakmai előmenetelét értékelő jelentés megsemmisítése iránti, másrészt kártérítési kereset

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Asa Sundholm szakmai előmenetelét a 2004. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában értékelő jelentést megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 131., 2006.6.3., 54. o.