Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums - Sundholm/Komisija

(lieta F-42/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2004. gada novērtējums - Novērtējuma mērķi un kritēriji - Zaudējumu atlīdzība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Asa Sundholm, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un M. Velardo)

Priekšmets

Pirmkārt, prasītāja 2004. gada karjeras attīstības ziņojuma atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

atcelt Sundholm karjeras attīstības ziņojumu par laikposmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 131, 03.06.2006., 54. lpp.