Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 - Sundholm vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-42/06)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Evalwazzjoni - Rapport ta' żvilupp ta' karriera - Eżerċizzju ta' evalwazzjoni 2004 - Għanjiet u kriterji ta' evalwazzjoni - Danni)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Asa Sundholm (Brussell, il-Belgju) (rappreżentanti: S.Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u M. Velardo, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Minn naħa, l-annullament tar-rapport dwar l-iżvilupp ta' karriera tar-rikorrenti għas-sena 2004 u, min-naħa l-oħra, talba għal danni

Dispożittiv

Ir-rapport ta' żvilupp tal-karriera tas-Sinjura Sundholm stabbilit għall-perijodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru 2004 huwa annullat.

Il-bqija tar-rikors huwa miċħud.

    Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija ordnata tbati l-ispejjeż.

____________

1 - ĠU C 131, 03.06.2006, p.54.