Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 - Sundholm/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-42/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Evaluare - Raport privind evoluţia carierei - Exerciţiul de evaluare 2004 - Obiective și criterii de evaluare - Daune-interese)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser și M. Velardo, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea raportului privind evoluţia carierei reclamantei pentru exerciţiul 2004 și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Anulează raportul privind evoluţia carierei doamnei Sundholm, întocmit pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2004.

Respinge celelalte capete de cerere.

Obligă Comisia Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 131, 3.6.2006, p.54.