Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2007 - Sundholm mot kommissionen

(Mål F-42/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömning - Rapport om karriärutveckling - Bedömningsförfarandet år 2004 - Målsättningar och bedömningskriterier - Skadestånd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Åsa Sundholm (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och M. Velardo)

Saken

Dels ogiltigförklaring av sökandens rapport om karriärutveckling för år 2004, dels skadestånd.

Domslut

Rapporten om karriärutveckling avseende Åsa Sundholm för perioden 1 januari-31 december 2004 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 131, 03.06.2006, s. 54