Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2007. december 13.

F‑42/06. sz. ügy

Asa Sundholm

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – A 2004. évi értékelési időszak – Az értékelés céljai és szempontjai – Kártérítés”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Sundholm kéri többek között a 2004. január 1‑jétől december 31‑ig terjedő időszakra vonatkozóan elkészített szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítését, valamint a Bizottság kötelezését az állítólag őt ért nem vagyoni kár megtérítéseként egy euró megfizetésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a felperes szakmai előmenetelét a 2004. január 1‑jétől december 31‑ig terjedő időszak vonatkozásában értékelő jelentést megsemmisíti. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – A megtámadott jogellenes aktus megsemmisítése – Nem vagyoni kár megfelelő jóvátétele

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

1.      A személyzeti szabályzat 43. cikkének a Bizottság által elfogadott általános végrehajtási rendelkezései 8. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdéséből kitűnik, hogy az adminisztráció köteles meghatározni az állás betöltője számára az értékelés céljait és szempontjait. E rendelkezés szerint az értékelő és az állás betöltője közötti hivatalos megbeszélésnek az egyes értékelési időszakok kezdetén nemcsak az állás betöltőjének a referencia‑időszak során nyújtott teljesítményére kell vonatkoznia – amely időszak az értékelési eljárás lefolytatásának évét megelőző év január 1‑jétől december 31‑ig tart –, hanem a referencia‑időszakot követő év célkitűzéseinek meghatározására is, mivel ezek a célok képezik a tisztviselő teljesítménye értékelésének viszonyítási alapját. Erre a kötelezettségre felhívja a figyelmet az értékelési útmutató is, amely a Bizottság által saját maga számára megállapított magatartási szabály.

Az érintett referencia‑időszakra vonatkozó értékelési célok és szempontok meghatározásának hiányában az adminisztráció nem állíthatja azt, hogy mivel nem határozták meg, hogy az előző referencia‑időszakra kitűzött célok meddig érvényesek, e célok továbbra is irányadók.

(lásd a 31., 32. és 37. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 190/82. sz., Blomefield kontra Bizottság ügyben 1983. december 1‑jén hozott ítéletének (EBHT 1983., 3981. o.) 20. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑63/89. sz., Latham kontra Bizottság ügyben 1991. január 24‑én hozott ítéletének (EBHT 1991., II‑19. o.) 25. pontja, valamint T‑296/01. sz., Tatti kontra Bizottság ügyben 2003. szeptember 30‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2003., I‑A‑225. o. és II‑1093. o.) 43. pontja.

2.      A tisztviselő által megtámadott közigazgatási aktus megsemmisítése önmagában megfelelő és főszabályként – azaz az említett aktusban szereplő, a felperes képességeire vonatkozó kifejezetten negatív, a felperesre nézve sértő bármiféle vélemény hiányában – elégséges jóvátételét jelenti minden olyan nem vagyoni kárnak, amelyet a felperes a megtámadott aktus folytán elszenvedhetett.

(lásd a 44. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑60/94. sz., Pierrat kontra Bíróság ügyben 1995. január 26‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1995., I‑A‑23. o. és II‑77. o.) 62. pontja.