Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

13 decembrie 2007

Cauza F‑42/06

Asa Sundholm

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Exercițiul de evaluare 2004 – Obiective și criterii de evaluare – Daune interese”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Sundholm solicită în special anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, precum și obligarea Comisiei să îi plătească suma de un euro pentru repararea prejudiciului moral pe care l‑ar fi suferit din cauza respectivului raport asupra evoluției carierei

Decizia: Anulează raportul asupra evoluției carierei reclamantei, întocmit pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă Comisia la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei

(Statutul funcționarilor, art. 43)

2.      Funcționari – Acțiuni – Acțiune în despăgubiri – Anularea actului ilegal atacat – Repararea adecvată a prejudiciului moral

(Statutul funcționarilor, art. 91)

1.      Rezultă din articolul 8 alineatul (5) al patrulea paragraf din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 43 din statut, adoptate de Comisie, că administrația este obligată să stabilească pentru titularul postului obiective și criterii de evaluare. Potrivit acestei dispoziții, discuția oficială care are loc între evaluator și titularul postului la începutul fiecărui exercițiu de evaluare trebuie să privească nu numai evaluarea activității prestate de respectivul titular în cursul perioadei de referință, care este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie ale anului anterior celui în cursul căruia are loc exercițiul de evaluare, ci și cu stabilirea obiectivelor pentru anul care urmează perioadei de referință, aceste obiective constituind baza de referință pentru evaluarea randamentului. Această obligație este amintită în ghidul de evaluare pe care Comisia și l‑a impus drept regulă de conduită.

În lipsa stabilirii obiectivelor și a criteriilor de evaluare pentru perioada de referință în cauză, administrația nu poate susține că obiectivele stabilite pentru perioada de referință precedentă au fost prelungite, pentru motivul că nu prevedeau nicio dată de sfârșit de validitate.

(a se vedea punctele 31, 32 și 37)

Trimitere la:

Curte: 1 decembrie 1983, Blomefield/Comisia, 190/82, Rec., p. 3981, punctul 20

Tribunalul de Primă Instanță: 24 ianuarie 1991, Latham/Comisia, T‑63/89, Rec., p. II‑19, punctul 25; 30 septembrie 2003, Tatti/Comisia, T‑296/01, RecFP, p. I‑A‑225 și II‑1093, punctul 43

2.      Anularea unui act al administrației atacat de un funcționar constituie, prin ea însăși, o reparare adecvată și, în principiu, cu alte cuvinte, în lipsa din actul menționat a oricărei aprecieri explicit negative referitoare la capacitățile reclamantului care să îl poată răni, suficientă a oricărui prejudiciu moral pe care acesta l‑a putut suferi din cauza actului anulat.

(a se vedea punctul 44)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 26 ianuarie 1995, Pierrat/Curtea de Justiție, T‑60/94, RecFP, p. I‑A‑23 și II‑77, punctul 62