Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 16. septembra rīkojums - Avendano u.c./Komisija

(lieta F-45/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 143, 17.06.2006., 39. lpp.