Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 septembrie 2010 - Avendano şi alţii/Comisia

(Cauza F-45/06.)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 143, 17.6.2006, p. 39.