Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 16 september 2010 - Avendano m.fl. mot Kommissionen

(Mål F-F45/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 143 den 17/06/2006 p.39. (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-xxx/xx och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den [datum]