Language of document :

5. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-132/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni kaudne otsus jätta rahuldamata hageja taotlus esiteks teatada talle kirjalikult tema poolt enne 2005. aastat ja aastatel 2005–2010 teenitud põhipuhkuse tööpäevade arv, millele tal oli õigus taotluse esitamise kuupäeval, ja nende puhkusepäevade arv, millele tal oleks õigus 2010. aasta lõpuni; teiseks kasutada kõiki neid puhkusepäevi, ja kolmandaks teatada talle võimalikud põhjused, miks tema need taotlused võidi rahuldamata jätta.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni tehtud või igal juhul talle omistatav otsus jätta rahuldamata 25. septembril 2010 ametisse nimetavale asutusele esitatud taotluse nõuded;

tunnistada hagejani mitte enne 6. aprilli 2011 jõudnud, kuid 28. veebruaril 2011 viitega Ares(2011)217354 registreeritud teate ex lege kehtetust või see tühistada, mõlemal juhul quatenus opus ist;

tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata – sõltumata selle vormist – hageja 24. aprilli 2011. aasta taotluses esitatud nõuded;

mõista kohtukulud välja kostjalt.