Language of document :

Kanne 15.12.2011 – ZZ ja ZZ v. komissio

(Asia F-134/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla hylättiin kantajien tekemä henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukainen avustamispyyntö, jonka he esittivät sen johdosta, että heidän hyväksymänsä eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva ehdotus kumottiin, ja kun kohtuullinen aika eläkeoikeuksiensa siirtämistä koskevan mahdollisuuden käyttämiseksi oli jo kulunut

Vaatimukset

Se päätös on kumottava, joka tehtiin 9.3.2011 ja jolla hylättiin kantajien esittämät avustamispyynnöt, joiden tarkoitus oli, että kantajat saisivat haltuunsa kaikki merkitykselliset seikat voidakseen mahdollisesti päättää siirtää eläkeoikeutensa

Komissio on velvoitettava maksamaan 500 euroa jokaiselta viivästyskuukaudelta kantajien eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan, asianmukaisesti tehdyn tarjouksen toimittamisessa, siitä päivästä alkaen, kun palkkatoimisto päätti kumota kantajien ja eläkekassojen hyväksymän ehdotuksen, eli ensimmäisen kantajan osalta 25.1. alkaen ja toisen kantajan osalta 5.2 alkaen, tai viimeistään kantajien avustamispyynnön hylkäämispäivästä eli 9.3.2011 alkaen

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.