Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 2. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-131/11)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par pensijas tiesību, kas iegūtas pirms stāšanās amatā Komisijā, pārskaitīšanu, pamatojoties uz PMO pārrēķināto priekšlikumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 15. jūnija lēmumu, ar kuru ir atcelts un aizstāts priekšlikums pārskaitīt prasītāja pensijas tiesības saskaņā ar viņa pieteikumu atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam, kas ietver jaunu priekšlikumu, kurš aprēķināts, pamatojoties uz 2011. gada 3. martā pieņemtajiem VNĪ;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.