Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 7. studenoga 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-132/11)1

(Javna služba – Članak 34. stavci 1. i 6. Poslovnika – Tužba podnesena telefaksom u propisanom roku – Vlastoručni potpis odvjetnika koji se razlikuje od potpisa na izvorniku tužbe poslane poštom – Zakašnjelo podnošenje tužbe – Očita nedopuštenost – Nepostojanje)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: G. Cipressa)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za ukidanje implicitne odluke Komisije kojom se odbija tužiteljev zahtjev, kao prvo, da ga se obavijesti pisanim putem o broju radnih dana za godišnji odmor stečenih prije 2005. i u razdoblju od 2005. do 2010. na koje je imao pravo na dan kada je podnio svoj zahtjev i broju dana godišnjeg odmora na koje će imati pravo do kraja 2010., kao drugo, da iskoristi sve te dane godišnjeg odmora i, kao treće, da ga se obavijesti o mogućim razlozima na temelju kojih bi njegov zahtjev mogao biti odbijen

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

Nalaže se g. Marcucciu snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 65, 3.3.2012., str. 23.