Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. novembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-132/11)1

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, ki je bila pravočasno vložena po telefaksu – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti – Prepozna vložitev tožbe – Očitna nedopustnost – Neobstoj)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka Komisije, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke, prvič, da ji Komisija pisno sporoči število delovnih dni letnega dopusta, pridobljenih pred letom 2005 in med leti od 2005 do 2010, do katerih je imela pravico v času vložitve prošnje, ter število dni dopusta, do katerih bi imela tožeča stranka pravico do konca leta 2010, drugič, da ji omogoči izrabiti vse te dni dopusta, in, tretjič, da ji navede morebitne razloge, iz katerih bi lahko bila te prošnja zavrnjena.

Izrek

1.    Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

____________

1 UL C 65. 3.3.2012, str. 23.