Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2013. – B.V. protiv Komisije

(Predmet F-133/11)1

(Javna služba – Imenovanje – Kandidati koji su upisani na rezervnu listu natječaja za koje je obavijest objavljena prije stupanja na snagu novog pravilnika – Razvrstavanje u razred – Načelo jednakosti postupanja – Diskriminacija na temelju dobi – Sloboda kretanja osoba)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: B.V. (Berlin, Njemačka) (zastupnik: P. Goergen, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i B. Eggers, agenti)

Intervenijent: Vijeće Europske unije (zastupnici: J. Herrmann i A. F. Jensen, agenti)

Predmet

Poništenje odluke Komisije o razvrstavanju tužitelja, koji je upisan na rezervnu listu natječaja EPSO/A/17/04, za koji je obavijest objavljena prije stupanja na snagu novog pravilnika, u razred AD 6 stupanj 2, primjenom manje povoljnih odredaba.Izreka presudeTužba se odbija.B.V. će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije.Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove.