Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 decembrie 2013 – BV/Comisia

(Cauza F-133/11)1

(Funcție publică – Numire – Candidați înscriși în listele de rezervă ale concursurilor al căror anunț a fost publicat anterior intrării în vigoare a noului statut – Încadrare în grad – Principiul egalității de tratament – Discriminare pe motiv de vârstă – Libera circulație a persoanelor)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: BV (Berlin, Germania) (reprezentant: P. Goergen, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Intervenient: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J. Herrmann și A. F. Jensen, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de încadrare a reclamantului, înscris în lista de rezervă a concursului EPSO/A/17/04, pentru care anunțul a fost publicat anterior intrării în vigoare a noului statut, în gradul AD6 treapta a doua, în temeiul unor dispoziții mai puțin favorabileDispozitivulRespinge acțiunea.BV suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.