Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 12ης Δεκεμβρίου 2013

Υπόθεση F‑133/11

BV

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Διορισμός — Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προσλήψεων διαγωνισμών των οποίων η προκήρυξη δημοσιεύθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ — Κατάταξη σε βαθμό — Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως — Διάκριση λόγω ηλικίας — Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο BV ζητεί, μεταξύ άλλων, να ακυρωθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί διορισμού του ως δόκιμου υπαλλήλου, καθόσον τον κατέταξε στον βαθμό AD 6, κλιμάκιο 2, και να υποχρεωθεί η Επιτροπή να του καταβάλει αποζημίωση.

Απόφαση:      Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται. Ο BV φέρει τα δικαστικά του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Εισαγωγή νέου συστήματος σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Επιτυχόντες σε διαγωνισμό που περιελήφθησαν σε πίνακες επιτυχόντων πριν την 1η Μαΐου 2006, αλλά διορίστηκαν μετά την εν λόγω ημερομηνία — Μεταβατικές διατάξεις περί κατατάξεως σε βαθμό — Διακριτική εξουσία του νομοθέτη

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 31 § 1· παράρτημα XIII, 13 § 1· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

2.      Υπάλληλοι — Ίση μεταχείριση — Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προσώπων που απασχολούνται από την Ένωση όσον αφορά εγγυήσεις προβλεπόμενες από τον ΚΥΚ — Δεν υφίσταται δυσμενής διάκριση

3.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Διοργάνωση — Προϋποθέσεις και λεπτομέρειες συμμετοχής — Εξουσία εκτιμήσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής — Όρια — Απαιτήσεις που συνδέονται με τις προς πλήρωση θέσεις και το συμφέρον της υπηρεσίας

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 27, εδ. 1, και 29 § 1· παράρτημα III)

4.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Εισαγωγή νέου συστήματος σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις περί κατατάξεως σε βαθμό — Επιτυχόντες σε διαγωνισμό που περιλήφθηκαν σε πίνακες επιτυχόντων πριν την 1η Μαΐου 2006, αλλά διορίστηκαν μετά την εν λόγω ημερομηνία — Εφαρμογή των νέων διατάξεων — Διάκριση λόγω ηλικίας — Δεν υφίσταται

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα XIII, άρθρο 13 § 1· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

5.      Υπάλληλοι — Τοποθέτηση — Αντιστοιχία μεταξύ βαθμού και θέσεως — Ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων ανώτερων από τον βαθμό του μετά την πρόσληψη — Δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της αποφάσεως περί κατατάξεως σε βαθμό κατά την πρόσληψη

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 5 § 4, 7 § 1 και 62, εδ. 1· παράρτημα I· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

6.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Εισαγωγή νέου συστήματος σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις περί κατατάξεως σε βαθμό — Επιτυχόντες σε διαγωνισμό που περιλήφθηκαν σε πίνακες επιτυχόντων πριν την 1η Μαΐου 2006, αλλά διορίστηκαν μετά την εν λόγω ημερομηνία — Εφαρμογή νέων διατάξεων — Παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων — Δεν υφίσταται

(Άρθρο 45 ΣΛΕΕ· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 32· παράρτημα XIII, άρθρο 13 § 1)

1.      Κατά το άρθρο 31, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων διαγωνισμού και επιλέγονται από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή για διορισμό σε κενές θέσεις διορίζονται στον βαθμό της ομάδας καθηκόντων που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο έγιναν δεκτοί. Εντούτοις, στο πλαίσιο της μεταρρυθμίσεως του ΚΥΚ που πραγματοποιήθηκε με τον κανονισμό 723/2004, ο νομοθέτης προσέθεσε στον ΚΥΚ το παράρτημα XIII, του οποίου το άρθρο 13, παράγραφος 1, ως μεταβατική διάταξη ειδικού χαρακτήρα, ορίζει, κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα του άρθρου 31, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, ότι οι υπάλληλοι που έχουν περιληφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2006 στον πίνακα επιτυχόντων των διαγωνισμών κατηγορίας A 7/A 6 και προσλαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή κατατάσσονται στον βαθμό AD 6.

(βλ. σκέψη 39)

2.      Η γενική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων επιτάσσει παρεμφερείς καταστάσεις να μην αντιμετωπίζονται κατά διαφορετικό τρόπο, εκτός εάν η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται αντικειμενικά. Δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση το διαφορετικό καθεστώς που ισχύει μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προσώπων που προσλαμβάνει η Ένωση, είτε ως μόνιμους υπαλλήλους, είτε ως υπαλλήλους των διαφόρων κατηγοριών που διέπονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, δεδομένου ότι ο καθορισμός καθεμιάς από τις κατηγορίες αυτές ανταποκρίνεται σε θεμιτές ανάγκες της Διοικήσεως της Ένωσης και στη φύση των εργασιών, μόνιμων και έκτακτων, που αυτή έχει την αποστολή να εκτελεί.

Κατά συνέπεια, η κατάσταση των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται μετά από επιτυχία σε διαγωνισμό και προορίζονται να σταδιοδρομήσουν στα θεσμικά όργανα καλύπτοντας διαδοχικά έναν ορισμένο αριθμό θέσεων δεν είναι παρεμφερής, όσον αφορά την κατάταξη σε βαθμό και κλιμάκιο κατά την πρόσληψη, με την κατάσταση των έκτακτων υπαλλήλων που προσλαμβάνονται για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσεως.

(βλ. σκέψεις 46 έως 48)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 9 Φεβρουαρίου 1994, T‑109/92, Lacruz Bassols κατά Δικαστηρίου, σκέψη 87

ΔΔΔΕΕ: 17 Νοεμβρίου 2009, F‑57/08, Palazzo κατά Επιτροπής, σκέψη 38· 9 Δεκεμβρίου 2010, F‑83/05, Ezerniece Liljeberg κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 93

3.      Επιφυλασσομένων των άρθρων 27, πρώτο εδάφιο, και 29, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλιστεί η πρόσληψη υπαλλήλων με όσο το δυνατόν περισσότερα προσόντα, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων σχετικά με τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη των προς πλήρωση θέσεων και τον καθορισμό, βάσει των κριτηρίων αυτών και προς το συμφέρον της υπηρεσίας γενικότερα, των όρων και της διαδικασίας διοργανώσεως διαγωνισμού. Η επιλογή την οποία συνεπάγεται αυτή η ευρεία εξουσία εκτιμήσεως πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε σε συνάρτηση προς τις απαιτήσεις που συνδέονται με τις προς πλήρωση θέσεις και, γενικότερα, με το συμφέρον της υπηρεσίας.

(βλ. σκέψη 50)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 5 Φεβρουαρίου 1997, T‑211/95, Petit-Laurent κατά Επιτροπής, σκέψη 54

4.      Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως δεν στοιχειοθετείται μόνον όταν δύο κατηγορίες προσώπων των οποίων οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη διαφορά τυγχάνουν διαφορετικής μεταχειρίσεως, αλλά και όταν διαφορετικές καταστάσεις αντιμετωπίζονται κατά πανομοιότυπο τρόπο.

Εντούτοις, εφόσον προκήρυξη διαγωνισμού που δημοσιεύεται με σκοπό την πρόσληψη υπαλλήλων σε συγκεκριμένο βαθμό απαιτεί από τους υποψηφίους να πληρούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις επαγγελματικής πείρας, οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό πρέπει να θεωρείται, ανεξαρτήτως της ηλικίας και της προηγούμενης επαγγελματικής πείρας τους, ότι βρίσκονται όλοι σε πανομοιότυπη κατάσταση όσον αφορά την κατάταξή τους σε βαθμό. Ο πίνακας αντιστοιχίας του άρθρου 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ προφανώς ουδεμία επιρροή ασκεί όσον αφορά τυχόν άμεση ή έμμεση λήψη υπόψη της ηλικίας των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων.

Κατά συνέπεια, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό που περιλήφθηκαν σε πίνακα επιτυχόντων πριν την 1η Μαΐου 2006 και προσλήφθηκαν μετά την εν λόγω ημερομηνία, οι οποίοι απέκτησαν την ιδιότητα του υπαλλήλου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου αφού είχαν αποκτήσει, εκτός των οργάνων, ουσιαστική επαγγελματική πείρα, δεν μπορούν να αξιώσουν, υπό κατά τα λοιπά όμοιες συνθήκες, επαγγελματικές προοπτικές ισοδύναμες με εκείνες επιτυχόντων που απέκτησαν σε νεαρότερη ηλικία την ιδιότητα του υπαλλήλου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, εφόσον, κατ’ αρχήν, η σταδιοδρομία των πρώτων θα είναι μικρότερης διάρκειας από τη σταδιοδρομία των δεύτερων. Εντούτοις, το γεγονός αυτό δεν στοιχειοθετεί διάκριση λόγω ηλικίας, αλλά άπτεται της προσωπικής καταστάσεως καθενός από τους εν λόγω επιτυχόντες.

(βλ. σκέψεις 56 και 58 έως 60)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 22 Δεκεμβρίου 2008, C‑443/07 P, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 83

ΓΔΕΕ: 25 Οκτωβρίου 2005, T‑368/03, De Bustamante Tello κατά Συμβουλίου, σκέψη 69· 11 Ιουλίου 2007, T‑58/05, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 89

5.      Από τον συνδυασμό του άρθρου 7, παράγραφος 1, και του άρθρου 62, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ, δυνάμει του οποίου ο υπάλληλος δικαιούται αποδοχών αντίστοιχων με τον βαθμό και το κλιμάκιό του, προκύπτει ότι, μετά τον καθορισμό του βαθμού, και επομένως του επιπέδου των αποδοχών του υπαλλήλου, ο υπάλληλος δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε θέση μη αντιστοιχούσα στον βαθμό αυτόν. Εν ολίγοις, ο βαθμός και, κατ’ επέκταση, ο μισθός τον οποίο δικαιούται να λαμβάνει υπάλληλος καθορίζει τα καθήκοντα που δύνανται να του ανατεθούν. Εντούτοις, το γεγονός ότι υπάλληλος, λίγο καιρό μετά την πρόσληψή του, τοποθετείται σε θέση στελέχους που δεν αντιστοιχεί στη θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί κανονικά υπάλληλος του ίδιου βαθμού και ότι, εξ αυτού του λόγου, οι καταβαλλόμενες αποδοχές δεν αντιστοιχούν στο επίπεδο της παρεχόμενης εργασίας, ασκεί επιρροή μόνον όσον αφορά την απόφαση περί τοποθετήσεως του εν λόγω υπαλλήλου σε θέση μετά την πρόσληψή του. Αντιθέτως, το γεγονός αυτό ουδεμία επιρροή ασκεί όσον αφορά τη νομιμότητα της αποφάσεως αντικείμενο και αποτέλεσμα της οποίας ήταν απλώς η κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμό και κλιμάκιο κατά την πρόσληψή του.

(βλ. σκέψεις 64 και 66)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 30 Σεπτεμβρίου 2010, F‑36/05, Schulze κατά Επιτροπής, σκέψεις 80 και 82

6.      Υπάλληλος δεν δύναται να προβάλει λυσιτελώς αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ και του άρθρου 32 του ΚΥΚ προς το άρθρο 45 ΣΛΕΕ. Προϋπόθεση για παράβαση του άρθρου 45 ΣΛΕΕ είναι να προβλέπουν οι προαναφερθείσες διατάξεις ότι η κατάταξη σε βαθμό και κλιμάκιο υπαλλήλου που προσλαμβάνεται κατόπιν διαγωνισμού εξαρτάται από το κράτος μέλος στο οποίο αποκτήθηκε η επαγγελματική πείρα του. Εξάλλου, οι υπάλληλοι που είχαν αποκτήσει, πριν την πρόσληψή τους, σημαντική επαγγελματική πείρα εκτός των θεσμικών οργάνων και οι υπάλληλοι που ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους σε νεώτερη ηλικία και απέκτησαν την επαγγελματική πείρα τους στο εσωτερικό των εν λόγω οργάνων συνιστούν δύο κατηγορίες προσώπων που δεν βρίσκονταν σε παρεμφερή κατάσταση για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ.

(βλ. σκέψεις 71 και 72)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 17 Δεκεμβρίου 2003, T‑133/02, Chawdhry κατά Επιτροπής, σκέψη 113

ΔΔΔΕΕ: 29 Σεπτεμβρίου 2011, F‑56/05, Strobl κατά Επιτροπής, σκέψη 87