Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 4 maj 2016 – Dun mot kommissionen

(Mål F-131/11)1

(Personalmål – Tillfälligt anställda– Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som intjänats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Förslag om överföring från anställningsmyndigheten som inte genast godtogs av den berörda personen – Nytt förslag till omräkning på grundval av de nya genomförandebestämmelserna – Begreppet rättsakt som går någon emot – Uppenbart att talan ska avvisas – Artikel 81 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Peter Dun (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi, och slutligen, advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av pensionskontorets omräknade förslag till överföring av pensionsrättigheter som intjänats före anställningen vid kommissionen.

Avgörande

Talan avvisas.

Peter Dun ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 65, 3/3/2012, s. 23.