Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmās palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Cocchi un Falcione/Komisija

(lieta F-134/11) 1

Civildienests – Pienākums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 24. pants – Lūguma sniegt palīdzību noraidīšana – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Lūgums nodot pensijas tiesības – Atteikšanās no lūguma nodot pensijas tiesības tiesvedības laikā – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas lietā par lūgumu sniegt palīdzību

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Beļģija) un Nicola Falcione (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji S. Orlandi, J.-N. Nouis un D. de Abreu Caldas, avocats, vēlāk S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un J. Baquero Cruz, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, pēc tam G. Gattinara un visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu noraidīt prasītāju lūgumu sniegt palīdzību atbilstoši Civildienesta noteikumu 24. pantam pēc tam, kad tika atsaukts nodošanas priekšlikums, kam piekrita prasītāji, un bija beidzies saprātīgs termiņš iespējas nodot viņu pensijas tiesības izmantošanai

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā F-134/11 Cocchi un Falcione/Komisija;

Giorgio Cocchi, Nicola Falcione un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

____________

1      OV C 65, 3.3.2012., 23. lpp.