Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Cocchi och Falcione mot kommissionen

(Mål F-134/11)1

(Personalmål – Biståndsskyldighet – Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna – Avslag på begäran om bistånd – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Ansökan om överföring av pensionsrättigheter – Återkallande av ansökan om överföring av pensionsrättigheter under förfarandets gång – Anledning att pröva avslag på ansökan om bistånd saknas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgien) och Nicola Falcione (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Orlandi, J.-N. Nouis och D. de Abreu Caldas, därefter advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandenas begäran om bistånd enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna sedan ett förslag som sökandena hade godkänt avseende överföring av deras pensionsrättigheter hade dragits tillbaka och efter det att en rimlig tidsfrist hade löpt ut för att sökandena skulle kunna åtnjuta möjligheten att överföra sina pensionsrättigheter.

Avgörande

Anledning saknas att meddela avgörande i mål F-134/11, Cocchi och Falcione/kommissionen.

Giorgio Cocchi, Nicola Falcione och Europeiska kommissionen ska bära sina respektive rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 65, 03/03/2012, s. 23.