Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Hannover (Germania) la 20 martie 2019 – EZ/Republica Federală Germania

(Cauza C-238/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Hannover

Părțile din procedura principală

Reclamant: EZ

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

Articolul 9 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2011/95/UE1 trebuie interpretat în sensul că „refuzul de a efectua serviciul militar în situații de conflict” nu implică în mod necesar faptul că persoana în cauză a refuzat să efectueze serviciul militar în cadrul unei proceduri formale de refuz, în cazul în care legislația statului de origine nu prevede un drept de a refuza efectuarea serviciului militar?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Prin „refuzul de a efectua serviciul militar în situații de conflict”, articolul 9 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2011/95/UE protejează și persoanele care, după expirarea perioadei de amânare a serviciul militar, nu se pun la dispoziția administrației militare din țara de origine și se sustrag înrolării forțate prin fugă?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare:

Articolul 9 alineatul 2 litera (e) din Directiva 2011/95/UE trebuie interpretat în sensul că serviciul militar efectuat de un recrut care nu cunoaște viitorul domeniu militar în care va fi utilizat ar include în mod direct sau indirect „comiterea unor infracțiuni sau îndeplinirea unor acte care intră sub incidența motivelor de excludere prevăzute la articolul 12 alineatul (2)” doar din cauza faptului că armata țării sale de origine comite în mod repetat și sistematic astfel de infracțiuni sau acte utilizând recruți?

Articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2011/95/UE trebuie interpretat în sensul că, și în cazul unei urmăriri penale în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2011/95/UE, conform articolului 2 litera (d) din aceeași directivă, motivele menționate la articolul 10 din Directiva 2011/95/UE trebuie să fie legate de actele de persecuție prevăzute la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2011/95/UE sau de lipsa de protecție împotriva unor astfel de acte?

În cazul unui răspuns afirmativ la a patra întrebare, legătura prevăzută la articolul 9 alineatul (3) coroborat cu articolul 2 litera (d) din Directiva 2011/95/UE între urmărirea penală sau aplicarea unor sancțiuni penale ca urmare a refuzului de a efectua serviciul militar și motivul de persecuție se menține pentru simplul fapt că urmărirea penală sau aplicarea unor sancțiuni sunt legate de refuz?

____________

1     Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO 2011, L 337, p. 9).