Language of document :

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 19. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbeVerwaltungsgericht Hannover - Nemčija) – EZ/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-238/19)1

(Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Azilna politika – Direktiva 2011/95/EU – Pogoji za priznanje statusa begunca – Zavrnitev služenja vojaškega roka – Člen 9(2)(e) – Pravo izvorne države, ki ne določa pravice do ugovora vesti – Varstvo oseb, ki so pobegnile iz svoje izvorne države po izteku roka za odložitev služenja vojaškega roka – Člen 9(3) – Povezava med razlogi iz člena 10 te direktive in pregonom ter kaznimi iz člena 9(2)(e) navedene direktive – Dokaz)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EZ

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Izrek

Člen 9(2)(e) Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se, kadar pravo izvorne države izvora ne določa možnosti zavrnitve služenja vojaškega roka, to zavrnitev ugotovi v položaju, v katerem zadevna oseba zavrnitve ni formalizirala po določenem postopku in je pobegnila iz svoje izvorne države, ne da bi se zglasila pri vojaških organih.

Člen 9(2)(e) Direktive 2011/95 je treba razlagati tako, da se pri vojaškem obvezniku, ki zavrne služenje vojaškega roka v spopadu, vendar pa ne ve, na katerem vojaškem območju bo posredoval v prihodnosti, v okviru vsesplošne državljanske vojne, v kateri oborožene sile ponavljajoče in sistematično izvršujejo kazniva dejanja ali dejanja iz člena 12(2) te direktive s posredovanjem vojaških obveznikov, domneva, da bo s služenjem vojaškega roka neposredno ali posredno sodeloval pri izvrševanju takšnih kaznivih dejanj ali dejanj ne glede na območje posredovanja.

Člen 9(3) Direktive 2011/95 je treba razlagati tako, da zahteva obstoj povezave med razlogi iz člena 10 te direktive in pregonom ter kaznimi iz člena 9(2)(e) navedene direktive.

Člen 9(2)(d) v povezavi s členom 9(3) Direktive 2011/95 je treba razlagati tako, da ni mogoče šteti, da je obstoj povezave med razlogi, navedenimi v členu 2(d) in členu 10 te direktive, ter pregonom in kaznimi zaradi zavrnitve služenja vojaškega roka iz člena 9(2)(e) navedene direktive dokazan zgolj zato, ker so ta pregon in kazni povezani s to zavrnitvijo. Kljub temu obstaja močna domneva, da se zavrnitev služenja vojaškega roka pod pogoji, določenimi v členu 9(2)(e) te direktive, navezuje na enega od petih razlogov iz člena 10 te direktive. Pristojni nacionalni organi morajo ob upoštevanju vseh zadevnih okoliščin preveriti, ali je ta povezava verjetna.

____________

1 UL C 206, 17.6.2019.