Language of document :

2021 m. kovo 31 d. Okrazhen sad Burgas (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Strafverfahren / die „DELTA STROY 2003“ EOOD

(Byla C-203/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okrazhen sad Burgas

Šalis pagrindinėje byloje

„DELTA STROY 2003“ EOOD

Prejudiciniai klausimai

Ar Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR 4 ir 5 straipsniai ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos leidžiama valstybės narės teisės norma, pagal kurią nacionalinis teismas tokioje byloje, kaip pagrindinė, gali skirti bausmę juridiniam asmeniui už konkrečią nusikalstamą veiką, kai dar nėra konstatuota, kad ta veika buvo padaryta, nes ji yra neužbaigto lygiagretaus baudžiamojo proceso dalykas?

Ar Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR 4 ir 5 straipsniai ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos leidžiama valstybės narės teisės norma, pagal kurią nacionalinis teismas tokioje byloje, kaip pagrindinė, gali skirti bausmę juridiniam asmeniui už konkrečią nusikalstamą veiką, kai šios bausmės dydis atitinka pajamų, kurios būtų gautos iš konkrečios nusikalstamos veikos, sumą, ir kai dar nėra konstatuota, kad ta veika buvo padaryta, nes ji yra neužbaigto lygiagretaus baudžiamojo proceso dalykas?

____________