Language of document :

2020 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-401/16 ir T-443/16 Ispanija / Komisija

(Byla C-635/20 P)

Proceso kalbos: ispanų ir italų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García

Kitos proceso šalys: Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

atmesti pirmojoje instancijoje pareikštą ieškinį kaip nepagrįstą, jeigu Teisingumo Teismas manytų, kad bylos aplinkybės leidžia tai daryti;

priteisti iš Italijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės bylinėjimosi šioje instancijoje ir pirmojoje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą Komisija nurodo tris pagrindus.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su teisės klaida aiškinant Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 6 dalį ir aiškinant pareigą motyvuoti, taip pat su pareigos motyvuoti Bendrojo Teismo sprendimus pažeidimu.

Pagrindą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje nurodyta teisės klaida ir pareigos motyvuoti Bendrojo Teismo sprendimus pažeidimas, kiek tai susiję su tikslu, kad kandidatai galėtų iškart pradėti dirbti. Ši pirma dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 157 ir 181-183 punktais.

Antra dalis susijusi su Komisijai tenkančios neproporcingos įrodinėjimo naštos apibrėžimu ir teisės klaida apibrėžiant pareigą motyvuoti pranešimus apie konkursus. Ši antra dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 133 punkto paskutiniu sakiniu, 158, 164 punktais, 167 punkto paskutiniu sakiniu, 180-183, 201 ir 205 punktais.

Trečia dalis susijusi su teisės klaida Komisijos pateiktose vidaus teisės nuostatose ieškant teisiškai privalomo akto; ši dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 152-155 punktais.

Antrajame apeliacinio skundo pagrinde nurodomi įvairūs iškraipymai, kuriuos padarė Bendrasis Teismas vertindamas įrodymus, taip pat teisės klaida.

Pirmas iškraipymas susijęs su Komisijos pirmininko pranešimo ir kolegijos atlikto jo patvirtinimo vertinimu; jis padarytas skundžiamo sprendimo 132-137 ir 158 punktuose.

Antras iškraipymas susijęs su Komisijos darbo tvarkos taisyklių ir jų taikymo tvarkos vertinimu; jis yra skundžiamo sprendimo 139-140 punktuose.

Trečias iškraipymas susijęs su skyriuje dėl kalbos reikalavimų, numatytų „Praktinių procedūrų vadove“, vertinimu atsižvelgiant į sprendimų priėmimo procedūrą ir yra skundžiamo sprendimo 165-169 punktuose.

Ketvirtas iškraipymas susijęs su pirma i-iii punktuose nurodytų dokumentų bendru neįvertinimu ir šiuo klausimu daroma nuoroda į skundžiamo sprendimo 152-157 ir 159 punktus.

Penktas iškraipymas susijęs su Komunikato SEC(2006)1489 final vertinimu ir yra skundžiamo sprendimo 160-163 punktuose.

Šeštas iškraipymas susijęs su dokumentų apie kalbas, vartojamas tarnybose, kuriose ketinama įdarbinti kandidatus, vertinimu, taip pat teisės klaida; jis yra skundžiamo sprendimo 180-185 ir 188-196 punktuose.

Galiausiai trečiasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo atlikto kandidatų bendravimo kalbų vertinimo neteisėtumu; jis susijęs su skundžiamo sprendimo 231-236 punktais.

____________