Language of document :

2020 m. lapkričio 25 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A / Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(Byla C-634/20)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: A

Suinteresuotoji šalis: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 45 ar 49 straipsniai, atsižvelgiant į proporcingumo principą, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai draudžiama remiantis nacionalinės teisės aktais išduoti asmeniui leidimą trejus metus vykdyti gydytojo profesinę veiklą su sąlyga, kad ją vykdyti jis gali tik vadovaujant ir prižiūrint licenciją turinčiam gydytojui ir per tą patį laikotarpį jis turi baigti trejų metų specialų bendrosios medicinos praktikos mokymą tam, kad priimančiojoje valstybėje narėje gautų leidimą savarankiškai vykdyti gydytojo profesinę veiklą, atsižvelgiant į tai, kad:

a)    asmuo įgijo pirmosios pakopos medicinos studijų diplomą kilmės valstybėje narėje, tačiau pateikdamas prašymą pripažinti profesinę kvalifikaciją priimančiojoje valstybėje narėje negalėjo pateikti vienų metų profesinės praktikos pažymėjimo, kurio papildomai reikalaujama norint gauti profesinę kvalifikaciją kilmės valstybėje narėje;

b)    asmeniui priimančiojoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į Profesinių kvalifikacijų direktyvos1 55a straipsnį, kaip prioritetinė alternatyva, kurią jis atmetė, buvo pasiūlyta galimybė priimančiojoje valstybėje narėje per trejų metų laikotarpį atlikti profesinę praktiką, kuri atitiktų kilmės valstybės narės gaires, ir pateikti kilmės valstybės narės kompetentingai institucijai prašymą dėl pripažinimo tam, kad vėliau priimančiojoje valstybėje narėje jis galėtų iš naujo kreiptis dėl teisės vykdyti gydytojo profesinę veiklą taikant direktyvoje numatytą automatinio pripažinimo sistemą;

c)    priimančiosios valstybės narės nacionalinės teisės aktų tikslas yra skatinti pacientų saugą ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę užtikrinant, kad sveikatos priežiūros specialistai turėtų savo profesinei veiklai būtiną išsilavinimą, kitą pakankamą profesinę kvalifikaciją ir kitus profesinei veiklai vykdyti reikalingus įgūdžius?

____________

1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, iš dalies pakeista 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES (OL L 255, 2005, p. 22).