Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 25.11.2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(asia C-633/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja Revision-menettelyn valittaja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Vastaaja ja Revision-menettelyn vastapuoli: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yritys, joka vakuutuksenottajana pitää yllä vakuutusyrityksessä ulkomaanmatkojen sairausvakuutusta ja ulkomaan- ja kotimaanmatkojen kotiuttamiskustannukset kattavaa vakuutusta asiakkaidensa ryhmävakuutuksena ja joka tarjoaa kuluttajille jäsenyyksiä, jotka oikeuttavat vakuutuspalveluihin sairauden tai tapaturman sattuessa ulkomailla, ja joka saa hankkimiltaan jäseniltä korvausta vakuutussuojasta, direktiivin 2002/92/EY1 2 artiklan 3 ja 5 alakohdassa ja direktiivin (EU) 2016/972 2 artiklan 1 kohdan 1, 3 ja 8 alakohdassa tarkoitettu vakuutusedustaja?

____________

1 Vakuutusedustuksesta 9.12.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY (EYVL 2003, L 9, s. 3).

2 Vakuutusten tarjoamisesta 20.1.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97 (EUVL 2016, L 26, s. 19).